De Club, Nieuws

Algemene Ledenvergadering vind plaats op 27 maart a.s.

Het hoofdbestuur nodigt alle stemgerechtigde leden en ouders van jeugdleden uit voor de Algemene Ledenvergadering op 27 maart a.s.

Aanvang: 19:30 uur.

Vanaf 19:00 uur liggen de stukken ter inzage in de kantine

Locatie: kantine sportpark “De Burcht”

Agenda:
1. Opening

2. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 25-04-2022

3. Financieel verslag seizoen 2021/2022

4. Verslag kascontrole-commissie en benoeming nieuw lid van de kascommissie

5. Begroting seizoen 2022/2023

6. Rondvraag

7. Sluiting

Share

Comments are closed.