Reglement gebruik social media v.v. NSC Nijkerk

Reglement voor leden en supporters van v.v. NSC Nijkerk inzake gebruik Social Media.

 

Bij het gebruik van Sociale Media vragen we je nadrukkelijk, de volgende aanwijzingen in acht te nemen:

  1. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor wat je communiceert, onder welke naam of alias je dat ook doet. Houd dat altijd in je achterhoofd.
  2. Als je accounts of aliassen aanmaakt, is het zonder toestemming van het hoofdbestuur niet toegestaan de naam v.v. NSC Nijkerk (of andere verwijzingen) op enigerlei wijze onderdeel te laten uitmaken van die accountnaam of alias.
  3. Voor zover je op sociale media dingen doet / zegt die schadelijk zijn voor v.v. NSC Nijkerk is er altijd een mogelijkheid dat je daar op wordt aangesproken.
  4. Als je iets communiceert dat direct of indirect gaat over v.v. NSC Nijkerk dan vragen we je nooit negatief te zijn/doen/communiceren; niet over ons en niet namens ons. Voor negatieve communicatie lenen sociale media zich heel slecht en het leidt zelden ergens toe.
  5. Als je in een discussie betrokken raakt waarvan je merkt dat die onplezierig wordt, houd er dan mee op in plaats van je te laten meeslepen.
  6. Houd er rekening mee dat je in jouw communicatie geen informatie verspreidt over derden die daar geen toestemming voor hebben gegeven.
  7. Reageer niet impulsief, het kan nooit kwaad twee keer na te denken voordat je een posting doet.
  8. v.v. NSC Nijkerk zal geen ruzies, ontstaan door het gebruik van sociale media in de privésfeer, ‘op gaan lossen’. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zorgvuldig te handelen.
  9. Afhandeling van klachten en meldingen van misbruik van sociale media gebeurt volgens het huishoudelijk reglement van v.v. NSC Nijkerk

 

Bestuur v.v. NSC Nijkerk