De Club

Cor van Leuwen overleden

Wij ontvingen bericht Cor van Leuwen uit Putten op 26 december 2022 is overleden. Cor was 75 jaar lid van onze vereniging en zou op 7 januari jl gehuldigd worden.

Wij wensen zijn echtgenote en verdere familie veel sterkte met de verwerking van dit verlies. Cor is 84 jaar geworden.

Het bestuur

Share

Comments are closed.