De Club

Bertus van Essen overleden

Wij ontvingen bericht dat 7 januari jl. Bertus van Essen is overleden in zijn woonplaats Bunschoten. Bertus werd 79 jaar oud en was 59 jaar lid van onze vereniging. Wij wensen zijn echtgenote en verdere familie veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur

Share

Comments are closed.