De Club

Extra Algemene Ledenvergadering 23 mei 2022: vaststelling jaarcijfers en nieuwe statuten

Vanwege de vereiste goedkeuring van zowel de jaarcijfers als van de nieuwe statuten is een extra Algemene ledenvergadering nodig op 23 mei a.s.

Het hoofdbestuur nodigt alle stemgerechtigde leden en ouders van jeugdleden uit voor de EXTRA Algemene Ledenvergadering op 23 mei a.s.

Aanvang: 19:30 uur.

Vanaf 19:00 uur liggen de stukken ter inzage in de kantine

Locatie: kantine sportpark “De Burcht”

Agenda:
1. Opening
2. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 25-04-2022
3. Vaststelling Financieel verslag
4. Verslag kascontrole-commissie en benoeming nieuw lid van de  kascommissie
5. Vaststelling nieuwe statuten vereniging i.v.m. nieuwe Wet    Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)                                                                                                                                                             6. Rondvraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. Sluiting

Share

Comments are closed.