De Club, Nieuws

Verslag Algemene Ledenvergadering van 27 november 2023

Op 27 november jl. werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging gehouden. Helaas was de opkomst zeer laag. Om toch zoveel mogelijk leden en ouders van jeugdleden te informeren over de gang van zaken in het afgelopen seizoen en de punten voor de toekomst is besloten om een bericht te plaatsen via onze website en overige nieuwsmedia.

Onze voorzitter (Mickel vd Poll) heeft de vergadering geopend en hoogtepunten afgelopen seizoen benoemd.

Businessclub & Sponsoring

 • Verbouwing nieuwe  Ruimte Businessclub – officiële opening 8 december – uitzonderlijk mooie prestatie en eindresultaat met heel veel  bekende en minder bekende vrijwilligers gerealiseerd.
 • Reclame Boarding geheel vernieuwd.
 • Overstap naar wedstrijdkleding van Macron met 1e, 2e, jeugd, G, en 35+gehele vereniging, sponsoring door Voituron,  Vishandel Gerrit van de Mheen , Sportbar Watergoor, BEE-Visible en van Wijnen
 • Ook hebben JO19 en spelers 2e team trainingspakken ontvangen van Voituron, Sportcafe Watergoor en BEE-Visible

Verduurzaming/modernisering accommodatie:

Doelstelling reductie energiekosten

 • Luchtverwarming met airco in de kantine.
 • Isolatie spouwmuren kantine.
 • Vervanging alle TL naar LED in alle kleedkamers incl bestuurskamer.
 • Vervanging ketel nieuwbouw gedeelte voor zonneboiler
 • In samenwerking met Businessclub 18 zonnepanelen geplaatst
 • Stuc- en schilderwerk inclusief nieuwe dakboarding

Werkploeg

 • Onderhoudswerkzaamheden zoals belijning, onkruid, doelnetten etc.
 • Veel reparatie werkzaamheden doen zij zelf
 • Achter kleedkamers opruimen en bestraten – hulp nodig

Evenementen:

 • 1e NSC Familiedag was een groot succes met verschillende voetbalspellen, betrokkenheid van spelers A selectie aan (jeugd) leden
 • Bezoek door de Jeugd aan wedstrijd Vitesse (BC heeft de bus gesponsord)
 • Fiets4Daagse – Lange rijen voor de bar
 • Klinkerclassic – geen best weer wel een volle kantine
 • In December staan weer de Derry Christmas fiets gravel tocht en het kerst Darttoernooi gepland
 • NijSoCo (belangstelling van met name damesteams viel iets tegen)
 • Gesprekken lopen om Jan Blok toernooi weer opnieuw op te starten
 • Jeugdkamp groot succes
 • Sinterklaasfeest is al weer gevierd
 • De Jeugdcomissie heeft de afgelopen tijd nagedacht over een plan voor 100 jaar NSC. Gericht op leden behoud, leden werving, notitie en identiteit
 • Het NSC feestteam met mooi karaoke feest in juni en Duits november feest met mooi opkomst met veel jonge mensen

Bar

 • Nieuw koffie automaat met luxe opties
 • Continu blijven werven is nodig omdat vooral zaterdagmiddagbezetting een uitdaging blijft
 • Sinds kort in samenwerking met Businessclub is de snackhoek weer geopend bij thuiswedstrijden van het 1e

Door de Kascontrolecommissie (Cees de Vos en Miranda Jonker) wordt aan de vergadering voorgesteld om de financiële jaarstukken seizoen 2022/2023 goed te keuren en décharge te verlenen aan de penningmeester. Guus Vonhof en Jan Borgman worden bedankt voor de verrichte werkzaamheden.

Overige punten:

Bestuur is bereid om nog minimaal 1 jaar door te gaan.

Contributie voor SPELENDE leden wordt met ingang van het seizoen 2024/2025 volgens de vastgestelde indexatie verhoogd met € 2,50 per kwartaal.

Hopelijk nemen volgend jaar meer leden de moeite om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering.

Namens het Bestuur

Wim Simon, secretaris

 

Share

Comments are closed.