De Club, Nieuws

Algemene Ledenvergadering op 27 november 2023

Het hoofdbestuur nodigt alle stemgerechtigde leden en ouders van jeugdleden uit voor de Algemene Ledenvergadering op 27 november a.s.

Aanvang: 19:30 uur.

Vanaf 19:00 uur liggen de stukken ter inzage in de kantine

Locatie: kantine sportpark “De Burcht”

Agenda:

1. Opening
2. Vaststelling verslag ALV d.d. 27-03-2023
3. Financieel verslag seizoen 2022/2023
4. Verslag kascontrole-commissie plus benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
5. Begroting seizoen 2023/2024
6. Rondvraag

7. Sluiting

Share

Comments are closed.