De Club, Nieuws

Agenda Algemene Ledenvergadering 25 april 2022

Het hoofdbestuur nodigt alle stemgerechtigde leden en ouders van jeugdleden uit voor de Algemene Ledenvergadering op 25 april a.s.

Aanvang: 19:30 uur.

Vanaf 19:00 uur liggen de stukken ter inzage in de kantine

Locatie: kantine sportpark “De Burcht”

Agenda:
1. Opening
2. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 25-11-2019
3. Financieel verslag
4. Verslag kascontrole-commissie en benoeming nieuw lid van de kascommissie
5. Begroting seizoen 2022/2023

PAUZE
6. Benoeming (nieuwe) bestuursleden
7. Toekomst en plannen voor de toekomst van NSC
8. Presentatie nieuwe statuten vereniging i.v.m. nieuwe Wet Bestuur  en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
9. Rondvraag

  1. Sluiting
Share

Comments are closed.