De Club, Nieuws

v.v. NSC blijft op Luxool

De afgelopen jaren heeft het bestuur van v.v. NSC, gezamenlijk met het bestuur van de stichting Door Sport en Kunst Vereend (DSKV) intensief overleg gehad met de Gemeente Nijkerk over verplaatsing van Sportpark de Burcht naar een andere locatie. Recent is besloten deze gesprekken te beëindigen. Hieronder volgt het gezamenlijke persbericht van de gemeente. In de eerstvolgende ledenvergadering (die a.g.v. Corona maatregelen tot nader order uitgesteld is) zal hier uitgebreid aandacht worden besteedt. Voor vragen kunnen leden contact opnemen met één van de bestuursleden van v.v. NSC of DSKV.

 

Als achtergrond verwijst het bestuur ook graag naar het eerdere interview over dit onderwerp uit de Stad Nijkerk. Klik hier om dat artikel te lezen.

 

Voetbalclub NSC blijft voorlopig op Luxool

Voetbalclub NSC en de gemeente Nijkerk hebben samen in constructief overleg onderzocht of NSC zou kunnen verplaatsen naar een andere locatie in Nijkerk. Uiteindelijk is gebleken dat de kosten daarvan te hoog zijn.

Het gebied Luxool is een sportcomplex met diverse sportverenigingen. De gemeente is voorstander van goede spreiding van sportaccommodaties in de gemeente. Februari 2019 heeft de gemeenteraad via een amendement het college opgedragen om de mogelijkheden en wenselijkheden van verplaatsingen te onderzoeken

Sinds medio 2018 hebben de gemeente, NSC en grondeigenaar stichting Door Sport en Kunst Vereend (DSKV) intensief gesproken over een mogelijke verplaatsing van NSC. Meerdere locaties waren in beeld en uiteindelijk ging de voorkeur uit naar een locatie aan de zuidkant van de kern Nijkerk.

De gemeente en DSKV hebben gezamenlijk de grond van NSC laten taxeren om te zien hoeveel de aankoop van de grond zou kosten. Daarnaast heeft de gemeente berekend wat de aankoop van de grond en inrichting met nieuwe velden, kleedkamers en parkeerplaatsen van een nieuwe locatie zou kosten op basis van de voorwaarden in de Sportnota. Dat bedrag was beschikbaar voor de verplaatsing, mits college en raad hier ook mee in zouden stemmen. NSC heeft berekend hoeveel geld er nodig is om een nieuwe locatie op een verantwoorde manier vorm te geven.

Uiteindelijk bleek dat het verschil tussen deze bedragen voor de gemeente een onverantwoorde extra investering zou vragen in deze tijd. Zowel de gemeente als NSC hebben daarom besloten op dit moment van verplaatsing af te zien. De gemeente en de besturen van zowel NSC als stichting DSKV betreuren dat dit besluit genomen moest worden. NSC en DKSV gaan zich nu beraden over de noodzakelijke investeringen op de huidige locatie.

Op langere termijn, met de vaststelling van de Omgevingsvisie en een gebiedsvisie voor Luxool, ontstaan er wellicht nieuwe mogelijkheden voor verplaatsingen. De mogelijkheid tot verplaatsingen is opgenomen bij de lange termijn agenda van geplande projecten.

Share

Comments are closed.