• .
    • Let op: Bij het aangaan van het lidmaatschap heb je geaccepteerd dat je de contributie voor het totale verenigingsjaar, dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni, verschuldigd bent. Daarom zal het lidmaatschap per 1 juli a.s. worden beëindigd.
  • Uitschrijven bij NSC Nijkerk