• Het bestuur roept de leden (en ouders van jeugdleden) nogmaals op om a.s. maandagavond aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering. Kantine is open vanaf 19:30 uur. Aanvang vergadering 20:00 uur. Voorafgaande aan de vergadering liggen de jaarcijfers en het verslag van de vorige ALV ter inzage. Vragenformulieren zijn beschikbaar.

    Het bestuur hoopt op een grote opkomst.