• Zaterdagmiddag 5 januari 2019 vanaf 16:00 uur bent u welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Kantine open vanaf 15:45 uur.

    Voorafgaande aan de nieuwjaarsreceptie worden de jubilarissen van onze vereniging in besloten kring gehuldigd.Nieuwjaarsreceptie NSC op 5 januari 2019