• Afgelopen maandagavond hield onze vereniging de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De avond werd druk bezocht door 72 leden. Het bestuur is blij dat er naast de "vaste kern" nu ook ouders van jeugdleden, jeugdleden en veel dames van het nieuwe vrouwenteam aanwezig waren. De vergadering werd begonnen met een minuut stilte ter nagedachtenis aan de leden die afgelopen seizoen zijn overleden.

  De gepresenteerde cijfers over het seizoen 2018/2019 en de begroting 2019/2020 werden door de ALV geaccepteerd. Helaas kon de kascontrole-commissie niet tijdig haar werk verrichten. Deze controle zal plaatsvinden in de maand december.
  Er werd ook nog even teruggekeken naar de Buitengewone Ledenvergadering van mei 2019. Uit deze vergadering kwamen o.a. 30 nieuwe vrijwilligers. Het merendeel van deze vrijwilligers draaien enkele uren per maand mee in de kantine. Daarnaast werden commissies gevormd voor werving, sociale media en jeugdtaken.

  Op voordracht van een aantal leden werd Pim Koelewijn, vanwege zijn vele verdiensten voor de vereniging, benoemd tot erelid. De aanwezige leden gingen unaniem daarmee akkoord.
  In zijn dankwoord gaf Pim ondermeer aan, dat hij gewoon vrijwilliger is, zoals zoveel andere leden die altijd klaar staan voor de vereniging.

  Verder traden Freek Moes en Mickel van de Poll toe tot het hoofdbestuur nadat de vergadering hun voordracht had geaccepteerd. Mickel is beoogd voorzitter, zodat deze jarenlange vacature nu ook weer ingevuld is. Freek wordt algemeen bestuurslid. Beiden zijn al een tijdje aanwezig bij de bestuursvergaderingen en vervullen reeds de nodige taken.

  In de komende periode worden diverse plannen verder uitgewerkt en kenbaar gemaakt aan de betreffende commissies en geledingen.

  In zijn toelichting over de toekomstplannen deed Mickel nog een beroep aan de leden om zich aan te melden voor de bezetting van de snackhoek in de kantine. Kun je 1 x per 2 weken of bijv. 1 x per 6 weken een middag helpen, geef je dan op.

  Wim Simon, secretaris
  mail: secretaris@nsc-nijkerk.nl