• Het hoofdbestuur nodigt alle stemgerechtigde leden en ouders van jeugdleden uit voor de Algemene Ledenvergadering op 25 november a.s. Aanvang: 20.00 uur.

  Vanaf 19:30 uur liggen de (financiële) stukken ter inzage in de kantine
  Locatie: kantine sportpark “De Burcht”

  Agenda:
  1. Opening
  2. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering 12-11-2018
  3. Financieel verslag seizoen 2018/2019
  4. Verslag kascontrole-commissie en benoeming nieuw lid van de kascommissie
  5. Begroting seizoen 2019/2020
  PAUZE
  6. Benoeming (nieuwe) bestuursleden
  7. Toekomst en plannen voor de toekomst van NSC
  8. Rondvraag
  9. Sluiting