• Op verzoek nogmaals de agenda voor de Algemene Ledenvergadering van 12 november a.s.

  Kantine is geopend vanaf 19:30 uur

  Een half uur vóór aanvang van de vergadering liggen voldoende exemplaren van de jaarcijfers seizoen 2017/2018 én het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 18-12-2017 ter inzage voor de leden.  De leden worden verzocht om hun vragen voorafgaande aan de vergadering in te dienen op het bijbehorende vragenformulier.

  Voor alle duidelijkheid geeft het bestuur aan, dat de vergadering besloten is en uitsluitend toegankelijk is voor geregistreerde leden (of ouders van jeugdleden) van de vereniging.

  Agenda:

  1. Opening
  2. Verslag Algemene Ledenvergadering 18-12-2107
  3. Verslag verenigingsjaar 2017/2018
  4. Presentatie jaarcijfers 2017/2018
  5. Verslag kascontrole-commissie
  6. Begroting verenigingsjaar 2018/2019
  7. PAUZE
  8. Bestuur/Toekomst NSC
  9. Wat verder ter tafel komt
  10. Rondvraag
  11. Sluiting