Hoofdsponsor

Voituron

Sponsors

Schoonderbeek CV
Rabobank Randmeren
Gijtenbeek Beheer
De Vries Pluimvee verwerkende industrie
Vishandel G. van de Mheen
VOC

Ledenshop

Inschrijven nieuwsbrief

Contact

Sportpark "De Burcht"
Luxoolseweg 32
3862 WJ Nijkerk

Postbus 39
3860 AA Nijkerk

Tel. 033-2453189
info@nsc-nijkerk.nl

Contributie tarieven 

Ga naar online  inschrijfformulier.

*Peildatum leeftijd:  1 juli van het betreffende voetbalseizoen.

 

Senioren (18-99 jaar)

Jaar -  190.00
Kwartaal - 47.50

Senioren max 8 wedstrijden

Jaar - 75.00

7x7 35+

Jaar -80.00
Half jaar - 40.00


A-junior (16-17 jaar)

Jaar - 150.00
Kwartaal - 37.50

B-C Junior (12-15 jaar)

Jaar - 140.00
Kwartaal - 35.00

F-E-D Pupil (6-11 jaar)

Jaar - 130.00
Kwartaal - 32.50

Welpen (0-5 jaar)

Jaar - 25.00
*Er wordt uitslutend getraind op de donderdag 18:30 uur tot 19:15 uur (tijdens zomertijd).
*Indien mogelijk worden er een aantal proefwedstrijden georganiseerd.

Ondersteunend lid

Senioren Jaar - 40.00
Jeugd Jaar       - 20.00


*Prijswijzigingen onder voorbehoud.


Automatische incasso - storno

  1. Betaling is uitsluitend mogelijk middels automatische incasso, mits anders overeengekomen met de ledenadministratie.
  2. Indien de contributie afschrijving gestorneerd wordt (door welke reden dan ook) dient u dit zelf binnen 7 dagen als nog te voldoen of melden bij onze ledenadministratie ledenadministratie@nsc-nijkerk.nl
  3. Na uitblijven van de betaling (binnen 14 dagen) worden er administratiekosten berekend van 7.50 euro per incasso.
  4. Indien er een betalingsregeling getroffen moet worden dient u zelf contact op te nemen met de ledenadministratie (ledenadministratie@nsc-nijkerk.nl).

Bijdrage voor sociaal-culturele en sportieve activiteiten.

Heeft u een minimuminkomen en wilt u graag deelnemen aan onze sportieve activiteiten ? Dan komen u en uw eventuele gezinsleden mogelijk in aanmerking voor een bijdrage in de kosten. De bijdrage is maximaal € 150,- per persoon.

De gemeente Nijkerk geeft sinds 1 januari 2008 een financiële bijdrage om deelnemers aan o.a. sportieve activiteiten te bevorderen. Het is belangrijk dat iedereen meedoet in de maatschappij en dat financiële beperkingen de deelname aan sport niet in de weg staan. Nog niet iedereen die hiervoor in aanmerking komt, maakt gebruik van deze mogelijkheid.

Voor welke zaken geldt de bijdrage ?
Als u of uw kind lid wil worden van NSC Nijkerk en u voldoet aan bovenstaande criteria dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor een bijdrage. U dient zich daarvoor te wenden tot de gemeente Nijkerk, afdeling Sociale Zaken.

Bedragen:
U komt in aanmerking voor de bijdrage als u een minimuminkomen heeft. Voor een alleenstaande mag het brutoinkomen niet hoger zijn dan € 1460,- per maand. Voor alleenstaande ouders en gehuwden/samenwonenden geldt een maximaal bruto inkomen van € 1699,20 per maand. Als u deze regeling nog niet kent en uw inkomen is lager dan het hiervoor genoemde inkomen dan komt u mogelijk in aanmerking voor deze bijdrage. U kunt dan maximaal € 150,- per persoon per jaar krijgen.

Contact
Wilt u weten of u in aanmerking komt ? Neem contact op met de gemeente Nijkerk; tel.14-033 of ga langs bij de publiekswinkel in het stadhuis. 


Ga naar online  inschrijfformulier.